• LOGIN
  • Brak produktów w koszyku.

Odyseja Umysłu

DZIEŃ TYGODNIA: Poniedziałek

GODZ.: 16:15 - 18:15

MIEJSCE: Center of Thinking 

Olivia Business Centre, budynek Olivia Four, al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk

ODBIORCA:

  • młodzież kl. I-III Gimnazjum (13-16 lat)

CYKL:

  • od połowy września do lutego / kwietnia / maja, w zależności do jakiego etapu konkursu dotrze drużyna

MAX ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: 7

 

PLAN WARSZTATÓW:

Praca nad problem długoterminowym, przygotowanie do części spontanicznej.
KORZYŚCI:

Uczestnicy Odysei Umysłu w oparciu o własne działanie i doświadczenia kształtują kompetencje intelektualne, akademickie, społeczne i liderskie – bardzo pożądane w nauce szkolnej, rozwoju zainteresowań i przyszłej pracy zawodowej.

Rozwiązując złożone zadania konkursowe – młodzi ludzie uczą się krytycznie analizować informacje celem identyfikacji faktycznych ograniczeń i sedna problemu. Realizując interdyscyplinarne projekty – muszą zdobywać i łączyć wiedzę z różnych dziedzin, a przede wszystkim stosować ją w praktyce.

Działając w grupie osób o wspólnym celu, a różnych osobowościach – Odyseusze uczą się szacunku i zaufania do ludzi o odmiennych poglądach i temperamentach. Widząc, że drużyna osiąga więcej, kiedy wykorzysta talenty oraz zainteresowania wszystkich uczestników – doceniają pracę zespołową i chętniej współdziałają z innymi.

Pracując bez podpowiedzi i sugestii ze strony dorosłych – dzieciaki czują się odpowiedzialne za swoje decyzje i dumne z własnych osiągnięć. Szukając nowatorskich pomysłów – uczą się eksperymentować i świadomie podejmować ryzyko; przekonują się, że błąd to nie porażka, a źródło wniosków na przyszłość.

OPIS ZAJĘĆ:

Odyseja Umysłu® to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

PROWADZĄCY:

Trenerzy z Laboratorium Twórczości PRYZMAT z wieloletnim doświadczeniem Odysejowym. Wielokrotni zdobywcy medali na Finałach Światowych w USA.

UWAGI:

Ramy konkursu wymagają tej samej grupy dzieci przez cały rok – nikt nie może odejść ani dojść do grupy w trakcie trwania kursu. 

KOSZT:  koszt projektu podamy wkrótce, jesteśmy w trakcie ustaleń


Formularz zapisu na warsztaty  3 + 5 =
Center of Thinking © 2015 - 2019
X