Czego uszy nie usłyszą, tego głos nie może przekazać – metoda prof. Alfreda Tomatisa a problemy szkolne – 4.10.2018

Nieprzypadkowo swoje działania interwencyjne skupiamy głównie na terapii uwagi słuchowej opartej na metodzie prof. Alfreda Tomatisa. Co piąty uczeń w każdej klasie w szkole podstawowej ma Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE) wynikające z zaburzonej uwagi słuchowej. Są to m.in.: dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, ADHD/ADD, a coraz częściej zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Większość dzieci ze SPE w szkole podstawowej, a także już w przedszkolu, nie powinny czekać za długo na diagnozę i rekomendacje do terapii. To właśnie w tej grupie wiekowej terapia uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa przynosi szybkie efekty poprawiając funkcjonowanie w obszarze społecznym, psychomotorycznym, emocjonalnym i językowym. Jak powiedział prof. Alfred Tomatis: „Czego uszy nie usłyszą, tego głos nie może przekazać”. Profesor odkrył i wykazał, że istnieje związek pomiędzy odbieranymi przez słuch częstotliwościami, a całym systemem nerwowym, zmysłami, mózgiem, a nawet głosem człowieka. Dodatkowo każdy język obcy ma swoje pasmo częstotliwości na którym funkcjonuje. Brak możliwości usłyszenia częstotliwości właściwych dla danego j. obcego powoduje niemożliwość jego poprawnego usłyszenia i artykulacji. Odpowiednio skonstruowany program terapeutyczny, precyzyjnie dobrane częstotliwości mogą więc skutecznie i trwale wyleczyć ucznia z dysleksji, dyskalkulii, dysortografii, przyspieszyć jego proces uczenia się języków obcych. Dlatego właśnie w terapii grup przedszkolnych, wczesnoszkolnych i szkolnych ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi używana jest muzyka Mozarta oraz wysoko przefiltrowany głos matki. Posiadają one dwie szczególne właściwości, dzięki którym naśladuje dźwięki odbierane przez dziecko w okresie prenatalnym. Jakie? M.in. o tych właściwościach i wysoce terapeutycznym wpływie terapii na dzieci ze SPE opowie podczas swojej prelekcji Astrid Vervoort – terapeuta i współwłaścicielka kliniki Atlantis w Sint-Truiden w Belgii mająca wieloletnie doświadczenie w terapii i wczesnej interwencji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

 

PRELEGENCI

Astrid Vervoort – córka oraz wieloletni współpracownik Jozefa Vervoorta – spadkobiercy dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa. Od lat wraz ze swoim ojcem kontynuuje ich wspólne dzieło badań w dziedzinie audio-psycho-fonologii. Przez ostatnie trzy dekady przeprowadzili terapię około 30 500 dzieci i 12 000 dorosłych w ośrodku znanym na całym świecie – Atlantis VZW w Sint-Truiden (Belgia). Ośrodek Atlantis został założony w 1983 roku. Od tego czasu wykonano tam 150 000 testów uwagi słuchowej oraz 10 000 diagnoz QEEG (Mapowanie Mózgu) oraz potencjałów wywołanych.

Magdalena Raciniewska – prezes Stowarzyszenia Terapeutów Metody Prof. A. Tomatisa „Mamy Głos”, trener i terapeuta metody, wieloletni współpracownik Jozefa i Astrid Vervoort w obszarze szkoleń i badań nad skutecznością metody.

 

ORGANIZATORZY

Thinking Zone, Center of Thinking, Edventure Research Lab, Stowarzyszenie Terapeutów Metody Prof. A. Tomatisa „Mamy Głos”.

 

AGENDA

17.00 - 17.30 – rejestracja gości
17.30 – 17.45 – Bartek Antczak, Maciej Winiarek - przywitanie gości
7.45 – 18.15 – Magda Raciniewska: O metodzie prof. Tomatisa i jej przygodzie w polskich szkołach.
18.15 – 19.15 – Astrid Vervoort: Wykorzystanie metody prof. Tomatisa w problemach szkolnych i nauce języków obcych.
19.15 – 19.30 – podsumowanie i zakończenie spotkania
19.30 – 20.30 – pytania oraz rozmowy uczestników z terapeutami oraz Astrid

 

DATA: 4.10.2018

MIEJSCE: Olivia Business Centre, Olivia Gate B, I piętro

Al. Grunwaldzka 472, Gdańsk

GODZINA: 17:30-20:30

CENA: 50 zł / osobę

 

Formularz zapisu na konferencjęWypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celu nawiązania kontaktu przez Center of Thinking.

Center of Thinking © 2015 - 2020
X