Magia słowa – Retoryka, Perswazja, Storytelling

PLAN WARSZTATÓW:

Pokolenie Milenialsów w zestawieniu z innymi pokoleniami – jak obecnie buduje i utrzymuje się relacje.
Sztuka improwizacji – bieżące wymyślanie, opracowywanie i automatyzm w odpowiedziach. Sztuka stand-upu.
Storytelling – budowanie historii słowem. XXI-wieczny system sprzedaży idei i koncepcji.
Manipulacja – rodzaje, techniki, metody obrony.
Słuchanie miedzy słowami – wyciąganie treści ukrytej między słowa. Interpretacje emocji, znaczeń i ukrytych treści.
Specjalistyczne słownictwo oraz słowa, które poszerzają umiejętności komunikacyjne.
Komunikacja pisemna, telefoniczna i osobista – perswazja na odległość, umiejętności sprzedaży i przekonywania w różnych formach.
Co mówić i jak mówić. Stosowanie parafrazy, empatyzowanie, aktywne słuchanie.
Wyższy poziom empatyzowania. Jak zarządzać emocjami siebie i innych.
Personal brand w świecie wirtualnym. Komunikacja przez Internet – ja w internecie.
Sztuka argumentacji i wywierania wpływu na innych. Zaawansowana erystyka i perswazja.
Podsumowanie i usystematyzowanie poznanych treści. Praktyczne zadanie podsumowujące kurs.


KORZYŚCI:

1. Poznanie 120 wyselekcjonowanych, nowych i rozwijających słów, do natychmiastowego zastosowania.
2. Podniesienie poziomu świadomości komunikacji siebie i innych.
3. Poznanie technik i narzędzi psychologicznych związanych m.in. z radzeniem sobie ze stresem,
planowaniem wystąpień publicznych, pracą nad stereotypami, samoregulacją.
4. Rozwinięcie umiejętności miękkich – m.in. pracy w grupie, wystąpień publicznych, liderowania, przygotowywania prezentacji, technik sprzedaży oraz przekonywania innych.
5. Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji pisanej – m.in. tworzenie maili, prezentacji, opisów i dłuższych wypowiedzi pisemnych
6. Poznanie podstaw nauk i umiejętności związanych z magią słowa – podstawy retoryki, perswazji i storytellingu.

Dodatkowo - Skonstruowanie indywidualnych planów rozwojowych w zakresie umiejętności miękkich dla każdego uczestnika oraz poznanie 120 wyselekcjonowanych, nowych i rozwijających słów, do natychmiastowego zastosowania.

OPIS ZAJĘĆ:

Warsztaty z zakresu komunikacji w nowej, przystępnej i bardzo atrakcyjnej formie. Poznasz przydatne techniki komunikacji i budowania obrazu samego siebie, które pomogą Ci zwiększyć Twoją skuteczność w sytuacjach szkolnych, zawodowych, rodzinnych i towarzyskich. Poruszone zagadnienia dotyczą obszarów komunikacji, które w możliwie jak największym stopniu dotyczą młodzieży – kwestii odnalezienia się w grupie rówieśniczej, budowania i utrzymywania relacji, walki ze stereotypami, obroną przed manipulacją i „hejtowaniem”. Zajęcia będą prowadzone w bardzo interaktywnej formie, elementy wykładu będą się przeplatały z ćwiczeniami praktycznymi, zadaniami, grami i dyskusjami na forum. Cennym elementem będzie praca własna uczestników między poszczególnymi zajęciami.


Dlaczego warto? Ze względu na doświadczenie prowadzącego w tej konkretnej formie warsztatowej (przeszło 100 godzin w ostatnich kilku miesiącach) oraz ponad 90% pozytywnych informacji zwrotnych od uczestników warsztatów. Dodatkowo forma zajęć podlega bieżącej ewaluacji ankietowej a sam program warsztatów jest zależny od decyzji i potrzeb grupy.

PROWADZĄCY:

Adam Mańkowski – jest psychologiem, tutorem, mentorem, szkoleniowcem i doradcą zawodowo-edukacyjnym. Od kilku lat związany z edukacją, mentoringiem i tutoringiem. Trener przedsiębiorczości, opie-kun kampanii crowdfundingowych (ostatnie dwie młodzieżowe kampanie crowdfundingowe zebrały razem blisko 30 000zł!) i koordynator zespołu tutorskiego Thinking Zone. Prowadzący setek szkoleń, kursów i warsztatów na terenie całej Polski między innymi z zakresu autoprezentacji, tutoringu, pracy z młodzieżą, komunikacji, social mediów, radzenia sobie ze stresem, motywacji i psychologii internetu. Psycholog-praktyk w pracy z dziećmi i młodzieżą – przeszło 2500 godzin indywidualnych spotkań psychologicznych, tutorskich i wspomagających oraz setki godzin warsztatowych i szkoleniowych.

START: od 17 września

DLA KOGO: Młodzież w wieku 13-19 lat

DZIEŃ TYGODNIA: Czwartek

GODZINA: 16:15 - 17:45

CYKL: 12 spotkań, raz w tygodniu, (czas trwania – ok. cztery miesiące) 

MIEJSCE: Center of Thinking

Olivia Business Centre, budynek Olivia Gate, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

KOSZT: 40 zł / 1 spotkanie


Formularz zapisu na warsztaty
Wysyłając ten formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celu nawiązania kontaktu przez Center of Thinking.

Center of Thinking © 2015 - 2020
X