Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

PLAN WARSZTATÓW:

Magia i przereklamowanie pierwszego wrażenia.
Bariery komunikacyjne i przyczyny braku współpracy. Przezwyciężanie stereotypów
Skuteczna i sprawna komunikacja.
Komunikacja pozawerbalna – mowa ciała.
Komunikacja werbalna, czyli co mówić i jak mówić. Stosowanie parafrazy, aktywne słuchanie.
Wystąpienia publiczne, wykłady i prezentacje. Radzenie sobie z tremą.
Ja w oku kamery. Praktyczny warsztat.
Savoir-vivre, dress code i autoprezentacja pisana. Usprawnienie przekazu 4xK (kontakt, kod, kontekst, komunikat). Przyjmowanie i tworzenie świadomej informacji zwrotnej.
Asertywność i radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Improwizacja.
Sztuka argumentacji i wywierania wpływu na innych. Podstawy erystyki i perswazji.
Autoprezentacja w sytuacjach szkolno-zawodowych (rozmowy rekrutacyjne i kwalifikacyjne).
Podsumowanie i usystematyzowanie poznanych treści. Pożegnalne zadanie praktyczne.

KORZYŚCI:

1. Zdobycie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych autoprezentacji i wystąpień
publicznych.
2. Poznanie 120 wyselekcjonowanych, nowych i rozwijających słów, do natychmiastowego zastosowania
Zapoznanie się i opanowanie mowy ciała – mimiki, gestów i tonu głosu.
4. Poznanie zasad przygotowania wystąpień publicznych i planowania czasu oraz harmonogramu
wystąpienia.
5. Umiejętność budowania pozytywnego wizerunku przed kamerą.
6. Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji pisanej – m.in. tworzenie maili czy efektywne korzystanie z portali społecznościowych.
7. Nabycie aplikacyjnych umiejętności autoprezentacyjnych w bardzo konkretnych sytuacjach – m.in. rozmowa kwalifikacyjna, prezentacje egzaminacyjne i maturalne.

Dodatkowo - Skonstruowanie indywidualnych planów rozwojowych w zakresie umiejętności miękkich dla każdego uczestnika oraz poznanie 120 wyselekcjonowanych, nowych i rozwijających słów, do natychmiastowego zastosowania.

OPIS ZAJĘĆ:

Warsztaty ze sztuki autoprezentacji pomogą rozwinąć Twoje umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych. Warsztaty te za pomocą wielu ćwiczeń praktycznych, w tym również przed kamerą, pomogą Ci pokonać tremę i obawy przed wystąpieniami publicznymi. Dzięki nim poznasz techniki autoprezentacji i motywacji, które pozwolą Ci zaprezentować siebie bez zbędnego stresu przed mniejszą, bądź szerszą publicznością. Warsztaty z autoprezentacji pomogą Ci być odbieranym tak jak sam sobie tego życzysz. Poznasz przydatne techniki samookreślania i budowania obrazu samego siebie, które pomogą Ci zwiększyć Twoją efektywność w sytuacjach szkolnych, zawodowych, rodzinnych i towarzyskich.

Dlaczego warto? Ze względu na doświadczenie prowadzącego w tej konkretnej formie warsztatowej (przeszło 100 godzin w ostatnich kilku miesiącach) oraz ponad 90% pozytywnych informacji zwrotnych od uczestników warsztatów. Dodatkowo forma zajęć podlega bieżącej ewaluacji ankietowej a sam program warsztatów jest zależny od decyzji i potrzeb grupy.

PROWADZĄCY:

Adam Mańkowski – jest psychologiem, tutorem, mentorem, szkoleniowcem i doradcą zawodowo-edukacyjnym. Od kilku lat związany z edukacją, mentoringiem i tutoringiem. Trener przedsiębiorczości, opie-kun kampanii crowdfundingowych (ostatnie dwie młodzieżowe kampanie crowdfundingowe zebrały razem blisko 30 000zł!) i koordynator zespołu tutorskiego Thinking Zone. Prowadzący setek szkoleń, kursów i warsztatów na terenie całej Polski między innymi z zakresu autoprezentacji, tutoringu, pracy z młodzieżą, komunikacji, social mediów, radzenia sobie ze stresem, motywacji i psychologii internetu. Psycholog-praktyk w pracy z dziećmi i młodzieżą – przeszło 2500 godzin indywidualnych spotkań psychologicznych, tutorskich i wspomagających oraz setki godzin warsztatowych i szkoleniowych.

START: od 17 września

DLA KOGO: Młodzież w wieku 13-19 lat

DZIEŃ TYGODNIA: Wtorek

GODZINA: 16:15 - 17:45

CYKL: 12 spotkań, raz w tygodniu, (czas trwania – ok. cztery miesiące)

MIEJSCE: Center of Thinking 

Olivia Business Centre, budynek Olivia Gate, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

KOSZT: 40 zł / 1 spotkanie


Formularz zapisu na warsztaty
Wysyłając ten formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celu nawiązania kontaktu przez Center of Thinking.

Center of Thinking © 2015 - 2020
X